İletişim

Kariyer Politikamız

Kariyer Politikamız

    EM Plastik genelinde insan kaynakları sistemleri vazgeçilmez değerlere ve temel yetkinliklere odaklanarak yapılandırılmıştır.

    EM Plastik, kurumsal kimliğini, faaliyette bulunduğu sektörlerde sürekli gelişim gösteren, değişime açık, uluslararası şirketlerle iş ortaklıkları yapan, çalışma ortamında güvene, karşılıklı saygıya ve sevgiye önem veren bir kuruluş olarak tanımlar. Bu çerçevede, değerleri ile uyumlu çalışacak, katkılarıyla kurumu daha da ileriye götürecek yeni iş arkadaşlarını kazanmayı en önemli sorumluluklarından biri sayar. EM Plastik'in vizyon ve stratejilerine ulaştıracak insan gücünü gruba kazandırmak, iş süreçlerini sürekli iyileştirmek, bireysel performansı izlemek, performansı geliştirici eğitim ve kariyer gelişimi olanakları sağlama misyonu, EM Plastik'in insan kaynakları yönetimine yaklaşımını belirler. Adaylara ve çalışanlara ırk, cinsiyet, din farkı gözetmeksizin eşit iş ve yükselme fırsatları sağlamak EM Plastik'in öncelikli ilkesidir. EM Plastik'te seçme ve yerleştirme süreci, temel yetkinliklerimiz ve görevin gerektirdiği yetkinliklere uygun adayları belirlemekle başlar.